Stát se dobrovolníkem

Chcete-li se zapojit jako dobrovolník, napište nám o sobě na info@psycare.cz

Dovednosti dobrovolníka

 • umět řešit náročné, pohotovostní a psychedelické stavy

 • vyznat se v psychoaktivních látkách, v účincích, rizicích. Poznat rozdíl mezi předávkováním a běžnou dávkou. 

 • znát základní psychopatologii (psychiatrické symptomy, jejich projevy a umět je odlišit od účinků psychoaktivních látek).

 • první pomoc

 • umět pracovat v týmu (respektovat vedoucího týmu, schopnost spolupráce s ostatními členy).

 • dovednosti práce s klienty

Dovednosti práce s klienty

 • nehodnotící postoj – v psycare se můžeme setkat s mnoha různými osobnostmi. Je nutné je přijímat, neboť jejich negativní hodnocení výrazně snižuje kvalitu navazovaného vztahu, a tudíž i prožití náročné zkušenosti.

 • citlivý přístup – esenciálně důležitý v psychedelických stavech, neboť klienti jsou zpravidla hypersenzitivní, zranitelní až křehcí.

 • respekt klienta –  umožňujeme klientovi bezpečné a přijatelné vyjádření jeho potřeb i tehdy, když nám samotným nemusí pasovat do našeho světonázoru.

 • schopnost pracovat pod tlakem – psycare je náročná práce s často neznámými lidmi prožívající i těžké zkušenosti, navíc často v noci i hlučném prostředí. Výjimkou nejsou ani pohotovostní situace.

 • péče o sebe – i vaše duševní pohoda je nutná pro kvalitu poskytované péče. Je nutné včas rozpoznat své limity a např. se s někým vystřídat.

 • mlčenlivost – intoxikované osoby často prožívají hluboké a intimní zážitky. Je naší povinností zachovat diskrétnost.

 • profesionalita – každý z nás má svá profesionální limita. Proto je nutná sebereflexe a znalost hranic našich dovedností.

 • střízlivost v průběhu směny – esenciální podmínka, kterou ani není nutné vysvětlovat.

Podrobnější informace o požadavcích na dobrovolníky i celkovému konceptu psycare jsou v pracovní verzi českého Manuálu psycare [PDF].