PSYCARE

Psycare je zdarma poskytovaná služba v prostředí hudebních festivalů, která napomáhá bezpečnému a léčivému projití náročné psychedelické zkušenosti. Našimi hosty jsou převážně osoby, které psychedelickou zkušenost z různých důvodů nezvládají a je pro ně v danou chvíli těžká, až traumatizující.

Psycare funguje tak, že nabízí chráněné, bezpečné a klidné prostředí, v našem případě příjemně vybavenou jurtu, kde hosté mohou spočinout a svým procesem si projít tak, jak potřebují. Jako pomocník a kotva s realitou jim může sloužit vyškolený dobrovolník, který ví, jak v těchto stavech být nápomocen.

Psycare tým také v průběhu akce předává jejím účastníkům množství informací od prevence rizik užívání psychedelik až po rady na možnosti zvládání náročných zkušeností, a to ve formě workshopů i tištěných materiálů (factsheety o jednotlivých látkách, leták jak zvládat náročnou psychedelickou zkušenost a další).

Ze zkušeností ze zahraničních festivalů víme, že přítomnost psycare na festivalech významně přispívá až k několikanásobnému snížení počtu hospitalizací v nemocnici právě z důvodu užití psychedelik. Krom toho ubírá na vytíženosti dalšího personálu, jako jsou zdravotníci, security či pořadatelé.