Aktuality

Aktuality

Sezona 2022

CZEPS Psycare letos byl na 8 festivalech po dvouleté covidové pauze. Podrobnosti naleznete na našem Facebooku. Doufáme, že příští rok budou akce pokračovat a Psycare tým bude moct být u toho.

Pro častější aktuality než na tomto webu radši sledujte náš Facebook nebo se přihlašte k odběru newsletterů.

Sezona 2021

Druhý covidový rok rovněž nepřál mnoha festivalům. Kde jsme i přes omezení byli připravujeme, mezitím to najdete na našem Facebooku.

Sezona 2020

Projekt PsyCare v roce 2020 začal velice slibnou sezónu v podobě 7 předdomluvených indoorů v Brně, z čehož mohl nakonec proběhnout jen jeden, proběhla benefiční akce v Brně Psy for Care na podporu CZEPS a PsyCare, včetně workshopu Psychedelická první pomoc a základy sitterování. Od března 2020, tedy se začátkem koronavirové pandemie nebylo možné jezdit na indoor akce a bylo nejisté, zda vůbec budou nějaké letní. Nakonec PsyCare jel v covidové pauze na 2 letní festivaly, a to Stone Smoker a Digital Forest. V roce 2020 PsyCare konečně vlastní sklad na Psychedelické klinice Psyon, což umožňuje lepší správu zásob materiálu na tuto i další sezóny i snadnější údržbu.

Sezona 2019

V roce 2019 proběhla vnitřní restrukturalizace organizace Psycare, aby mohla působit autonomně na zbytku společnosti. Že se to povedlo na výbornou, dokazuje i téměř dvojnásobná „produktivita“ práce. Služba psychedelické první pomoci operovala hned na šesti velkých hudebních festivalech: Fénix, Junktown, Ufo Bufo, Masters of Puppets, Beats for Love, Digital Forest. Mimo to jsme začali poskytovat službu v menším formátu i na vnitřních klubových akcích v Brně a
v Ostravě.

Celkem mělo Psycare 260 klientů (lidí, kteří skončili v péči dobrovolníků a vyžadovali různě intenzivní intervenci) a 1510 kontaktů (tzn. spíše rozhovorů bez
nutnosti péče).

Rozdáno bylo několik tisícovek kusů harm reduction materiálu od špuntů do uší a kondomy po magnezium, vitamíny a informační letáky.

Naše fungování je možné jen díky spoustě dobrovolníků a finanční podpoře komunity, takže díky všem, kdo jste se rozhodli nás podpořit!

Náš účet je 2600949198/2010, jsme rádi za jakoukoli formu podpory!

Shrnutí sezóny 2018

Druhá sezona s psychedelickou první pomocí je za námi. Oproti letošku to byl skutečně velký krok vpřed! Proběhlo několik školení nových dobrovolníku, navázali jsme spolupráci s Vídeňskou psychedelickou společností a pomohli jim rozjet vlastní psy-help projekt. Sami jsme se účastnili čtyř klubových akcí a čtyř venkovních, letos již v nové vlastní jurtě, kterou nám zafinancovala komunita skrz kampaň na HitHitu.

Jmenovitě jsme byli na Bionýsii, Ufo Bufo, Masters of Puppets a Beats for Love, přičemž poslední dva festivaly co do počtu pohotovostních případů dvojnásobně překonaly celou loňskou sezonu. Celkem se u nás vystřídalo 106 lidí prožívajících obtížnou psychedelickou zkušenost a evidujeme 400 delších rozhovorů a přes 600 letmých „kontaktů“ zahrnujících vyzvednutí informačních materiálů nebo třeba jen špuntů do uší. Nejčastěji se u nás zastavili lidé pod vlivem LSD, na druhém místě je to pak MDMA a na třetím je to kombinace ketaminu s alkoholem, což je varující, jelikož v této kombinaci může jít i o smrtící koktejl a je vidět, že co do informování účastníků festivalů o bezpečnějším užívání látek je třeba ještě mnoho dohánět.

Do další sezony bychom rádi ještě víc rozšířili pole působnosti a účastnili se více festivalů, tentokrát i nepsychedelického ražení. Motivuje nás k tomu zkušenost z festivalu Beats for Love (cca 35 tisíc lidí), kde se jednak ukázala velmi nízká informovanost běžné veřejnosti o bezpečném kontextu užívání psychoaktivních látek, a zároveň zvýšená touha „si na akci něco dát“. Právě neinformovaní prvouživatelé nebo uživatelé kombinující více substancí u nás končí nejčastěji.

Celkově bychom rádi poděkovlai všem organizátorům festivalů za vstřícný přístup, všem dobrovolníkům za jejich práci a v neposlední řadě i vám všem, kteří nás zahrnujete podporou. Chcete-li se zapojit mezi dobrovolníky na příští rok, nebo již máte nějaké zkušenosti ze dvou předchozích sezon a rádi byste si zkusili PsyCare na nějaké akci přímo koordinovat, ozvěte se na mail info@psycare.cz.

Kde na nás letos narazíte

Již druhým rokem v České republice bude fungovat služba PsyCare řídící se filozofií harm-reduction. Klade si za cíl poskytnout útulné bezpečné prostředí pro prožití nepříjemných stavů psychedelických i jiných. A na jakých festivalech budete moci letos naši jurtu najít?

  • Bionýsie (18.-20.5.)
  • Ufo Bufo (21.-24.6.)
  • Beyond Psychedelics (21.-24.6.) (konference)
  • Masters of Puppets (25.6.-1.7.)
  • Beats4Love (4.7.-7.7.)

Neváhejte se za námi na festivalech podívat, budeme poskytovat harm-reduction materiál, infomateriál, budeme k dispozici pro zodpovězení otázek o psychedelikách i jiných látkách, sdílení, uzemění i popovídání.

Konference na Úřadě vlády

1.února se členové CZEPS zúčastnili konference „Prevence a harm reduction v prostředí noční zábavy“, která proběhla pod hlavičkou Národního monitorovacího centra pro drogy a závislost. Mimo jiné zde prezentovali svůj projekt Psycare.

Hlavní náplní setkání byla diskuze o testování návykových látek, které v rámci ČR probíhalo až do roku 2009. Na úvod shrnul dosavadní situaci Viktor Mravčík, následovali přední evropští odborníci; konkrétně João matias z portgaleského EMCDDA, který shrnul současnou situaci z pohledů výzkumných studií, a dále Daan van der Gouwe který se testování návykových látek věnuje v Nizozemí, kde pro tento účel mají zařízeno 33 sběrných míst pro veřejnost a otestují v průměru 120 vzorků týdně. Mluvil i Rainer Schmid z iniciativy CheckIt (Vídeň), která spolupracuje na testování návykových látek přímo na hudebních akcích. K tomuto účelu jim slouží vyřazená sanitka, kterou dostali darem.  Posledním zahraničním hostem byl Jerzy Afansjew z Polska. Tam testují nové syntetické sloučeniny na přítomnost návykových látek pomocí reakčních činidel.

Po prezentacích proběhlo představení čtyř harm reduction projektů. Za CZEPS to byl projekt PsyCare, za Podané ruce projekt Hard and Smart. NGO Progressive představili PARTYHARMreduction, díky kterému je na pražském hlavním nádraží box na toxický odpad. Naposled se představila i neziskovka Prevent 99, která působí v jihočeském kraji.

Konec programu byl věnovaný panelové diskuzi. Zahraniční hosté se vyjadřovali k technickým a legislativním aspektům testování látek, čeští odborníci ze zvýše zmíněných organizacích tyto informace rámovali českým kontextem a reflektovali složitou situaci v ČR, která sice na rozdíl od jiných zemí vykazuje zvýšenou toleranci k užívání některých látek, ale zároveň se stále brání možnostem jejich testování a rozšiřování kompetencí harm-reduction.

Krátký zápis z konference QAK

29.-30. ledna 2018 v Olomouci proběhl 17. ročník konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. V jejím rámci zazněla i přednáška Martina Zupka (jednoho z koordinátorů Psycare): Psychedelika ve vědě a společnosti a workshop Psycare: Psychedelická první pomoc.

Devadesátiminutový workshop pro 15 lidí se konal první den. Zájemci byli převážně lidé zajímající se o změněné stavy vědomí. Proběhl v přátelské inspirativní atmosféře, po informačních letácích s účinky a riziky některých psychedelických látek a harm reduction textech o zvládání obtížných psychedelických zkušeností se jen zaprášilo.

V první části následující přednášky byli posluchači informování o terapeutickém využití MDMA, psilocybinu, ketaminu a iboze a o klinickém testování psychedelik v ČR. V druhé půlce Martin Zupko vycházel ze své vlastní diplomové práce a výzkumů zneužívání psychedelik, anxiolytik, opiátových sirupů proti kašli a přípravku poppers mezi mladými lidmi. Informoval o základních proměnných, které ovlivňují psychedelickou zkušenost (látka, set, setting) a na konci upozornil, že je třeba o těchto látkách vzdělávat a podporovat harm-reduction.

V rámci konference psychedelický příspěvek rozhodně zapadl a mezi účastníky vzbudil ohlas a positivní zpětné vazby. Je znát, že téma psychedelik a psychedelického harm reduction toho má ještě mnoho co říct.

Úspěšně dokončený crowdfunding na HitHitu!

Naše kampaň skončila, podařilo se nám vybrat 234 890Kč, což je dokonce o 32% víc, než jsme chtěli. Srdečné díky všem podporovatelům!