Cíle

Naším hlavním a dlouhodobým cílem je komunita, která se sama dokáže postarat o ty, kteří procházejí náročnou psychedelickou zkušeností, a to jak na individuální, tak skupinové úrovni.

První cestou k cíli je vytvoření stabilního programu psycare, který v současnosti již poměrně pravidelně funguje na velkých psytrancovvých festivalech a nově i větších klubových akcích. 

Jelikož je nám jasné, že naše kapacity jsou omezené a nedostaneme se ani zdaleka na každou akci, kde by to bylo třeba, chceme předávat znalosti všem, kteří o ně mají zájem. Budeme tedy pořádat různá školení a workshopy a podporovat informovanou péči právě v psychedelické komunitě.

PsyCare má za cíl poskytnout podpůrné prostředí a specializovanou péči pro návštěvníky hudebních akcí a festivalů, kteří se rozhodli užívat psychedelické a jiné psychotropní látky v rizikovém set-settingu taneční scény. Cílem je tedy zvýšit kvalitu života klientů psycare tím, že se podaří zvládnout „bad trip“, či pomoct při následné integraci náročné psychedelické zkušenosti.

Tato péče prokazatelně snižuje počet hospitalizací spojených s rekreačním užíváním psychedelik. Snižuje riziko traumatizace a rozvoje psychotických poruch a zároveň umožňuje těžit z transformativního a léčebného potenciálu psychedelických látek, jinde užívaných k terapii depresí, závislostí, PTSD, autismu a dalších poruch. Dobře integrovaná – i těžká – psychedelická zkušenost může nakonec zvýšit kvalitu života.

PsyCare uplatňuje principy práce harm reduction (HR), jako distribuce informačních materiálů, krizové intervence, aktivní vyhledávání a kontaktování lidí v terénu festivalového areálu, psychologicko- adiktologické poradenství, přednáška, workshop. Navíc poskytuje zázemí lidem, kteří se dostanou do náročných psychických stavů.

Dalším cílem je odlehčení vytížení profesionálních týmů fungujících na velkých festivalech, jakou jsou v prvé řadě zdravotníci, bezpečnostní služba (security) a samotní pořadatelé festivalu. Ti všichni se totiž v případě chybějícího psycare podílejí v praxi na minimalizaci rizik vyplývajících s užívání drog (řešení předávkování, problémy s chováním intoxikovaných účastníků apod.)