Načítání…

Úvod

Povědomí a informovanost o psychedelikách, jejich přínosech, účincích a rizicích, je obecně mizivá. Zejména z tohoto důvodu je lidé bohužel často užívají způsobem, který může být nebezpečný jak pro ně, tak i pro jejich okolí.

Počet návštěvníků hudebních akcí a festivalů, kteří jsou eventuelně hospitalizováni, nebo si odnesou traumatickou zkušenost, v důsledku užití psychoaktivních látek nás přivedl k uvědomění, že nestačí psychedelika jen destigmatizovat, ale že se chceme starat i o důsledky, které může jejich užívání způsobit.  Každý může někdy potřebovat pomoc.

NAŠE CÍLE

Chceme zajistit bezpečné prostředí pro ty, kdo zrovna prožívájí náročnou psychedelickou zkušenost, a to na akcích, které si o to žádají, což jsou zejména větší hudební události. Budeme se lidem snažit pomoci touto zkušeností projít bez vážnějších následků a případně jim i umožnit, aby z ní mohli benefitovat.

KDO JSME?

Jako Česká psychedelická společnost (CZEPS) se snažíme vytvářet prostor k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích. Pod naší záštitou vznikl projekt psychedelické první pomoci – PsyCare, který sdružuje, vzdělává a koordinuje dobrovolníky, mezi kterými jsou lidé nejrůznějších povolání (od psychologů po umělce), kteří mají zájem pomahát druhým v náročných situacích způsobených užitím psychedelik.

Proč to děláme?

Momentální legislativní nastavení neumožňuje užívat psychedelika ani v bezpečném kontrolovaném prostředí (tj. v lékařském prostředí v rámci psychoterapie, za přítomnosti trénovaného odborníka nebo i šamana, či jiného průvodce). I proto lidé často volí užívání na vlastní pěst při nejrůznějších příležitostech.

Ať chceme nebo ne, (nejen) mladí lidé užívají látky měnící vědomí, které koupili bůhví kde, a jejichž užívání s sebou nese rizika, o kterých se konkrétně mluví jen minimálně. Užívání těchto látek v nevhodném prostředí s sebou může nést dalekosáhlé následky, ale také nemusí, je-li osobě poskytnuta vhodná okamžitá pomoc.

Podle Multidisciplinární asociace psychedelických studií mají nejčastější problematické zážitky s psychedeliky neinformovaní prvouživatelé. Na takové můžeme často narazit na vybraných hudebních akcích a festivalech. V poměru k celkovému počtu užívajících lidí je procento těch, kteří zkušenost nezvládnou, nízké, avšak každý jeden člověk, kterému pomůžeme, by taky jinak mohl skončit medikován na psychiatrii.

V jiných zemích je tato služba již zaběhlým standardem a každým rokem se ukazuje její efektivnost na snižujícím se počtu hospitalizovaných na festivalech oproti ročníkům, kde PsyCare nebyla.